MAPS ITEMS MOBS PRODUCE OTHER


RENEWAL > PRE NAME(ID) 840 - Sled (Sled)
840 - Sled (Sled) class misc
weigth 3
NPCbuy 5 OC 6
description Kdo by neznal zavinace, uzenace, slanecky? Ve velkem se lovi jiz od 13. stoleti a je nejvyznamnejsi morskou rybou severni polokoule.

Vaha : 3
Drop by
NPCsell
  • show/hide Piece of Pizza Piece of Pizza from Pizzaliano in hugel

  • script NA    Naposledy vygenerovano dne : Mon, 11 May 2020 07:29:18 +0200
    (c) 2006-2011 jihrad, Nebiki & k3dT - vyrobeno pro Reborn server