MAPS ITEMS MOBS PRODUCE OTHER


RENEWAL > PRE NAME(ID) 10529 - Pametni mince - 5. vyroci (Pametni mince)
10529 - Pametni mince - 5. vyroci (Pametni mince) class misc
weigth 4
NPCbuy 0 OC 0
description Pametni mince na 5. vyroci vzniku Rebornu, z rubu mince jsou do spiraly vyryty jmena vsech lidi, kteri se vyznamnym dilem zaslouzili za vznik Rebornu
Drop by
NPCsell
  • show/hide Pametni mince - 5. vyroci Pametni mince - 5. vyroci from Automat na suvenyry in museum
  • script NA    Naposledy vygenerovano dne : Mon, 11 May 2020 07:29:18 +0200
    (c) 2006-2011 jihrad, Nebiki & k3dT - vyrobeno pro Reborn server