MAPS ITEMS MOBS PRODUCE OTHER


RENEWAL > PRE NAME(ID) 10251 - Rough HD Elunium (Rough HD Elunium)
10251 - Rough HD Elunium (Rough HD Elunium) class misc
weigth 50
NPCbuy 5 OC 6
description Vzacna ruda, ze ktere se vyrabi HD Elunium. Vyroba je velice narocna, proto se vyroba nemusi povest.
Vaha: 50
Vzacna ruda, ze ktere se vyrabi HD Elunium. Vyroba je velice narocna, proto se vyroba nemusi povest.
Vaha: 50
Drop by
NPCsell
  • show/hide HD Elunium HD Elunium from Ilmarinen_elu in ein_in01

  • script NA    Naposledy vygenerovano dne : Mon, 11 May 2020 07:29:18 +0200
    (c) 2006-2011 jihrad, Nebiki & k3dT - vyrobeno pro Reborn server